Nyheter fra energibransjen i inn- og utland - to ganger hver uke 
   Om EL-nytt
 

     Uketidsskriftet EL-nytt (ISSN 0809-8255)

       - en rask, enkel og rimelig måte å holde seg oppdatert på om hva som skjer i energibransjen

 
Om EL-nytt
EL-nytt inneholder nyheter fra energibransjen i inn- og utland og utkommer normalt to ganger hver uke, tirsdag og torsdag. Tidsskriftet sendes på e-post som pdf-fil. Dermed kan man lese EL-nytt på en bærbar PC, nettbrett, smarttelefon, webmail. el.l. Ved å lese EL-nytt holder man seg på en rask, enkel og rimelig måte oppdatert om hva som skjer i energibransjen - med hovedvekt på nasjonale og nordiske nyheter. EL-nytts redaksjon har solid bransjekunnskap og et nettverk som gjør at man fanger opp alle viktige nyheter i energibransjen. Dette er årsaken til at praktisk talt alle sentrale bedrifter i bransjen abonnerer på EL-nytt - år etter år.
 
EL-nytt ble utgitt første gang i 1999 - den gang i regi av Energiforsyningens Leder-forening. Da foreningen ble nedlagt i 2012 overtok foreningens mangeårige direktør, Henning Strøm, utgivelsen av tidsskriftet. Strøm har helt siden oppstarten i 1999 vært redaktør av EL-nytt.
 
Abonnement
EL-nytt er basert på bedriftsabonnement. Ved å tegne abonnement kan man distribuere tidsskriftet bedriftsinternt, dvs. til bedriftens ansatte og styre. På denne måten sikrer man at både ansatte og styremedlemmer får et best mulig innblikk i hva som skjer i energibransjen. De aller fleste abonnenter velger å få tilsendt EL-nytt til én sentral ansatt i bedriften som så har ansvaret for intern videresending. Vi kan også distribuere direkte til de personene som skal ha EL-nytt, basert på e-postadresser vi får tilsendt. Husk i så fall å holde oss oppdatert om endringer i distribusjonslisten. 
 
EL-nytt har følgende abonnementspriser for 2018:
 
1 - 34 ansatte i bedriften:          kr  7200 pr. år
35 - 99 ansatte i bedriften:        kr  9100 pr. år
100 - 499 ansatte i bedriften:    kr  11300 pr. år
over 500 ansatte i bedriften:      kr 13400 pr. år
 
Abonnement bestilles på e-post: post@elnytt.no. Husk å oppgi hvor mange ansatte det er i bedriften. Det gis ingen refusjon om abonnementet sies opp i abonnementsperioden.
 
Annonser
EL-nytt har siden starten i 1999 blitt et stadig viktigere annonseorgan for ledige stillinger i norsk energibransje. En annonse i EL-nytt har en unik treffsikkerhet når det gjelder å skaffe seg nye medarbeidere med bransjeerfaring. En annonse i EL-nytt koster kr. 4 750 for to innrykk. (Prisen er eks. mva. og gjelder for ferdig tilsendt materiell).
 
Bestilling av annonser skjer på tlf. 91 34 52 55 eller e-post post@elnytt.no
 
Pressestoff
Vi er takknemlige for å motta pressemeldinger, "nytt om navn", etc., for gjengivelse i EL-nytt. Dette kan sendes til post@elnytt.no. Vi forbeholder oss retten til å redigere det tilsendte stoffet, eller unnlate å bruke det dersom vi mener stoffet ikke er relevant for bruk i EL-nytt.
 
 
EL-nytt holder deg oppdatert med bransjenytt  to ganger hver uke! 
 
 

 

 

. 2+
Kontaktinformasjon for EL-nytt 
 
Adr.: Fagertunveien 29 A, 1357 Bekkestua   -    tlf.: 91 34 52 55   -   e-post: post@elnytt.no
Org.nr. 898 372 782 mva   -   Bankkonto 9722 52 46975   -   www.elnytt.no