Nyheter fra energibransjen i inn- og utland - to ganger hver uke 
##formID3ff4f6247d9425716dc0e76600acc685end##
 

Kontaktinformasjon for EL-nytt 
 
Adr.: Fagertunveien 29 A, 1357 Bekkestua   -    tlf.: 91 34 52 55   -   e-post: post@elnytt.no
Org.nr. 898 372 782 mva   -   Bankkonto 9722 52 46975   -   www.elnytt.no